יום חמישי, 27 ביוני 2013

"הוא זוכה"

בס"ד                                                                               כ בתמוז תשע"ג

ראיתי סטטוס חזק של אפרת נצר וויס, פסיכולוגית תעסוקתית, וביקשתי ממנה להתארח כאן. הנה הדברים:

זיכוי תמוה: "קשה להניח" שרופא יטריד מינית ילדה

מאת: דנה ויילר-פולק, מערכת וואלה! חדשות

בית המשפט המחוזי בירושלים זיכה רופא מהטרדה מינית של בת 13 בעת בדיקה רפואית, בנימוק שלא סביר שהיה מסכן את חייו האישיים והמקצועיים. המועצה לשלום הילד דורשת ערעור


שוחחתי עם קרובת משפחה שגרה באזור בנימין על המקרה של הרופא שזוכה לאחר שנגע בילדה שהגיעה אליו לבד במקומות שלא קשורים לכאב האזניים שלה ועל כך שהזמין אותה לבוא לבד מתי שמתאים לה. מדובר ברופא של מאוחדת. השופט האמין לילדה אך לא היה מסוגל להרשיע את הנאשם מאחר והנאשם טען כי כל מעשיו היו לצרכים רפואיים ומה לעשות השופט לא מבין מה צריך או לא צריך לעשות כדי לרפא. קרובתי התנערה לגמרי מהעניין. לדבריה הוא זוכה וזהו. הוא איש מכובד עם משפחה גדולה, ואז היא נתנה שם של רופא שאני מכירה ומעריכה, אדם דתי וירא שמיים והוסיפה ואמרה- זה כמו שתגידי שהרופא הזה עשה ככה. הכחשה טוטאלית. סיפרתי לה שאחוז התלונות השקריות עומד על פחות מאחוז מכלל התלונות אך זה לא עזר. "הילדה דמיינה או אולי השליכה עליו משהו שעושה לה אחד ההורים שלה". ההכחשה הזו לא קרתה לראשונה. לפני כשנה היה מקרה נוסף של התעללות בסביבה המשותפת שלנו. גם שם- אי אפשר לדעת, זו לא התעללות, זה פיתוי, יש משחקי מין בגיל הזה, זה לא חד משמעי. התנערות. אני שואלת, איך יכול להיות שכשאני שומעת סיפור כזה זה ברור לי שלרוב הסיפור של הקרבן יהיה נכון ושיש אנשים שהדבר הראשון שהם יעשו זה להכחיש. נכון שהזדהות עם הקרבן דורשת מחיר גבוה יותר- ועדיין, אם הייתי יודעת שיש רופא שעשה בקרבת הקהילה שלי דבר כזה הייתי טורחת להגיד לכל מי שאני מכירה- תיזהרו, גם אם הוא חמוד ונראה דוס ואיש חם ואני לא יודעת מה. למה אנחנו פה ככה, ואנשים אחרים לא? מה שונה במכניזם?

אפרת נצר וויס


ג'ודית הרמן:
            ככל שיגדל כוחו של התוקף, כן גדלים זכותו וכוחו להגדיר את המציאות ולקרוא לה שם, ובאותה מידה נשמעים טיעוניו. טיעוני התוקף נמצאים בעלי כוח שכנוע שאין לעמוד בפניו... הצופה מן הצד נכנע בדרך כלל לפיתוי להפנות את מבטו. הדבר קורה אפילו כאשר הנפגע הוא חבר מכובד ויקר בחברה... כאשר הנפגע הוא פחות ערך ממילא (אשה, ילד) הוא עלול לגלות שרוב האירועים הטראומטיים בחייו מתרחשים מחוץ לתחום המציאות בעלת התוקף החברתי. חוויותיו נעשות חוויות שאין לדבר עליהן! (הרמן).
שלכם

אודי

יום חמישי, 20 ביוני 2013

האם יש דבר כזה "תשובה על תקיפה מינית"?


בס"ד                                                                  יב בתמוז תשע"ג
שמא עשה תשובה?!
אדם שתקף מינית אולץ לעזוב את יישובו הנמצא אי שם בארץ. מדובר בצעד לא פשוט, שכן הלה היה ממייסדי הישוב, ואף על פי כן "הטובים נצחו" והוא עבר להתגורר בירושלים. הוא ניסה להתקבל כחבר קהילה באחד מבתי הכנסת, אך נדחה בשל עברו המפוקפק. הוא החל להתפלל בשטיבלך, שזה בית כנסת לאנשים שלא שייכים לשום מקום. אך הוא לא הסתפק בכך, אלא פרסם את עצמו כמי שנותן שיעורים, והחל להעביר שיעור בגמרא. חלק מהמתפללים שהכירו את הפרשה פנו לרב השטיבלך שיצא נגד התופעה. הרב התקשר לרב הישוב שממנו בא, ותשובת הרב הייתה: שמא עשה תשובה.
להבנתי, בבציבור הדתי והחרדי קיים חוסר הבנה באשר למהותה של הפגיעה המינית. האיסור על "גילוי עריות" משכיח לפעמים את החטא החמור יותר – "שפיכות דמים". לכך נוספת משאלת הלב האוניברסלית, שכל דבר ניתן לתקון ולריפוי. אבל הדברים מורכבים יותר ממה שנוהגים לחשוב.

תשובה מגילוי עריות
התקווה של הסובבים את התוקף לתשובה נתמכת לכאורה בדברי התלמוד (ברכות יט, א):
"תנא דבי ר' ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה. 'שמא' אתה מעלה בדעתך? אלא ודאי עשה תשובה".
ההנחה היא שכל אדם, גם תלמיד חכם, אינו נמצא במצב רוחני קבוע. הלילה מסמל מצב של ירידה רוחנית שנובעת מניתוק מה'. אולם מאחר שלתלמיד חכם יש ערוץ חיבור קבוע עם ה' באמצעות התורה שהוא לומד, מן הסתם כשיושפע שוב מן האור הרוחני שבתורה יעשה תשובה (הראי"ה קוק, עין אי"ה).
אולם האמירה הזו כנראה אינה מוחלטת. במסכת מועד קטן (יז, א) מובא סיפור שהמסר שלו הפוך:
"אותו תלמיד חכם שהייתה שמועתו רעה (יוצאות עליו שמועות רעות בהקשר לזנות). אמר רב יהודה :כיצד נעשה? נגזור עליו נידוי – התלמידים צריכים לחכמתו. לא נגזור עליו נידוי – הרי מתחלל שם שמים!
אמר לו לרבה בר בר חנה: שמעת משהו בתשובת שאלה זו: אמר לו: כך אמר רבי יוחנן, מהו שכתוב (מלאכי ב): 'כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא' – אם דומה הרב למלאך ה' - יבקשו תורה מפיו. ואם לאו - אל יבקשו תורה מפיו (כלומר, היות ששמועתו רעה, ממילא גם אסור ללמוד ממנו. ועל כן אין סיבה שלא לגזור עליו נידוי)
גזר עליו רב יהודה נידוי.
לבסוף חלה רב יהודה, באו חכמים לשאול בשלומו, ובא גם אותו תלמיד חכם עימם. כאשר ראה אותו רב יהודה, חייך. אמר לו: לא דייך שגזרת עלי נידוי, אלא שאתה גם לועג לי?! אמר לו: לא עליך אני מחייך, אלא שכאשר אני עולה לעולם האמת, דעתי שמחה עלי, שאפילו לאדם גדול כמוך לא החנפתי".
רב יהודה לא הניח כדבר המובן מאליו שתלמיד חכם זה עשה תשובה. מדוע?
נראה כי יש להבחין בין עבירה חד פעמית, שנובעת מרפיון מוסרי ארעי, לבין דפוס התנהגות המוביל לכך ששמועתו רעה. התקווה לתשובה, וההנחה שאותו תלמיד חכם אכן עשה תשובה קיימת רק במצב בו העבירה היא אפיזודה חולפת. ההנחה הזו אינה קיימת כאשר מדובר בדפוס התנהגות.
כפי שאתם כבר יודעים, פגיעות מיניות הן דפוס התנהגות, ועל כן, אנחנו מניחים שהתוקף עדיין מחזיק בחטאיו, אלא אם כן הוכח אחרת, אפילו במישור החטאים שהוא בין אדם למקום – גילוי עריות.

תשובה מ"שפיכות הדמים" (החטא כלפי הנפגעת)
למניפסט שלה על נפגעות תקיפה מינית (http://ercheiadam.wordpress.com/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7% ( קוראת רוני סידובניק "החיים שאחרי המוות". הוא נפתח כך:
"עורי אהובה ממותך. די, את כבר לא לבד. נערי מבגדיך רגבי עפר וטפסי החוצה מקברך. הנה קחי את היד המושטת.
לא, אין צורך שתספרי לנו איך הגעת לשם, אנו רואות אותך מבעד לשתיקה. גם אנו נרצחנו נפש כמוך, עמדנו אינספור פעמים על קצה המצוק והבטנו כמוך בערגה אל השקט המובטח שלמטה".
האם ניתן לחזור בתשובה על רצח? תיאורטית ניתן לשוב בתשובה על כל דבר, אך זה כרוך בפעולות מעשיות -  "עד שיירצה את חבירו". לאותו מאמר, המניח שתלמיד חכם שעבר עבירה חד פעמית בוודאי עשה תשובה, ישנה תוספת:
 "ודברים אלו (=ההנחה שעשה תשובה) בדברים שבגופו, אבל בממון, עד שיחזיר לבעליו".
"שתשובה של רצון ומחשבה תיכף מתעוררת לרגלי תורת ד'. אבל תשובה מעשית בפועל, צריך שתראה הפעולה. כי אע"פ שהרגש מתטהר, לפעמים המעשים מונחים בשפל. על כן מותר להרהר אחריו".
התוקף, שגרם לנתקפת לאבד שנים רבות מחייה בניסיונות שיקום, נדרש לבטא את התשובה שלו באמצעות מעשים. אולי באמצעות פיצויים, בוודאי באמצעות ההכרזה על עצמו כתוקף. המשנה במסכת מכות (ב, ח) שונה:
"רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו , יאמר להם 'רוצח אני'!. אמרו לו 'אף על פי כן' , יקבל מהן , שנאמר (דברים יט) 'וזה דבר {מב} הרוצח'".
תוקף המעוניין להעביר שיעור בגמרא, מוטל עליו להכריז על עצמו "אנס אני". אולי יאמרו לו: "אף על פי כן". אולי לא. בכל מקרה, זוהי דרכה של תשובה.

המציאות
אני מציע לא לייפות את המציאות. בתחום של פגיעות מיניות לא מתרחש בדרך כלל שום דבר שניתן לכנות אותו "תשובה". ג'ודית הרמן (טראומה והחלמה, עמוד 231). כותבת כך:
"חרטה אמתית של המענה היא נס נדיר. למרבה המזל אין הנפגע צריך לצפות לה. ריפויו תלוי במציאת (מושא ל)אהבה משקמת בחייו שלו. אין הוא טעון המשכת האהבה אל המענה. לאחר שהתאבל הנפגע על האירוע הטראומטי, יש שהוא מופתע לגלות כמה חסר-עניין נעשה המענה בעיניו, וכמה מעט מעסיק אותו גורלו. לפעמים הוא אפילו מרחם עליו, אבל הרגש המרוחק הזה שונה מן הסליחה".
זאת ועוד, בתופעת העבריינות המינית קיים פן ממכר מובהק הנובע מעיוותי חשיבה ומדפוסי התנהגות המתגבשים כתוצאה מכך. חוקרים מתארים 17 עיוותי חשיבה האופייניים לפוגעים מינית. הפוגעים מינית עצמם מתארים מעגל פגיעה חוזר על עצמו, למרות החלטותיהם להפסיק עם ההתנהגות המינית הפוגעת. הם טוענים גם כי הם מתקשים בדחיית סיפוקים.
מעורבות בהתנהגות מינית של  כוח ושליטה (במחשבה או במעשה)  מספקת מידה רבה של עונג והקלה למצבים שליליים פנימיים. דפוסי ההתנהגות נחווים כחיוביים ולכן יש סבירות גבוהה שהם יחזרו על עצמם, בכל פעם שהמתבגר יתקל במצבים רגשיים שליליים. חזרה על ההתנהגות הפוגעת היא דרך להחזיר לעצמו את תחושת ה - well-being. בדומה להתמכרויות אחרות, מקרה הפגיעה הראשון מוביל בדרך כלל למקרה פגיעה נוסף, חמור יותר, ומכאן נכנס הקטין התוקף למסלול של הסלמה במעשי האלימות. על פי אחד המחקרים, שכיחות הפגיעות המיניות הנעשות בידי מתבגרים עולה עד פי 55 (!) כאשר הם נעשים מבוגרים, ובמקביל חלה הסלמה גם בחומרת הפגיעות.
לכן, נדמה לי שבמציאות אנחנו רשאים להניח שהתוקף נמצא במקום שעליו דיבר הרמב"ם בהלכות תשובה (ו, ג):
"ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה. הוא שהקב''ה אמר על ידי ישעיהו השמן לב העם הזה וגו'. וכן הוא אומר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא. כלומר חטאו ברצונם והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מהן התשובה שהיא המרפא. לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה. לפי שחטא מעצמו תחלה והרע לישראל הגרים בארצו שנאמר הבה נתחכמה לו. נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו. לפיכך חזק הקב''ה את לבו. ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה וכבר אמר לו הקב''ה אין אתה משלח שנאמר ואתה ועבדיך ידעתי וגו' ואולם בעבור זאת העמדתיך. כדי להודיע לבאי העולם שבזמן שמונע הקב''ה התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו".
התיאור הזה הוא התיאור הרווח של תוקפים מינית. הם נעשים מכורים לדפוס ההתנגות התוקפני, וככל הנראה כבר לא ישובו עליו בתשובה. מרכזי השיקום לאסירים מניחים שהדפוס של עבריינות מינית אינו ניתן לריפוי. מה שבכל זאת מנסים לעשות הוא לצמצם את שיעורי הרצידיביזם (הישנות). אם תוקף שאינו מטופל עתיד לפגוע במהלך חייו 380 בממוצע, הרי שטיפול שיוריד את השיעור הזה ל-100 פגיעות במהלך חייו ייחשב ל"טיפול מוצלח". זו כמובן אינה חזרה בתשובה.
על המקרים הנדירים שבהם התרחש נס והתוקף שב בתשובה שלמה ייתכן שלא נשמע, מפני שחלק מן התשובה היא שפלות רוח. כך כותב הרמב"ם בהלכות תשובה (ב, ד):
"מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו. שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח".
מי שאינו עניו ואינו שפל רוח, מי שמתעקש להמשיך להעביר שיעורים ולעבור לפני התיבה בתפילות, חזקה עליו שאין בינו לבין תשובה ולא כלום.
שלכם

אודי

יום רביעי, 12 ביוני 2013

לדיראון עולם

בס"ד                                                                                            ד בתמוז תשע"ג
בשבוע שעבר, במסגרת סדנה לצוות מורים, הראיתי קטע מהסרט "חטא כמוס". זהו סיפור של עיתונאי החושף פגיעות מיניות בקהילה דתית בבולטימור (על הסרט בקישור הזה: http://musaf-shabbat.com/2012/01/12/%D7%9C%D%D7%9B%D7%94%D7%9F/. בקטע שהראיתי חשף העיתונאי את שמו של הרב אפרים שפירא, רב שפגע מינית מאות פעמים, בעשרות או במאות קרבנות. הרב הזה כבר מת, אבל בנו ממשיך לפגוע בילדים, והקהילה מחפה עליו, כשם שחיפתה על אביו. אנשים בסדנה החלו לנוע באי-נוחות בכיסאותיהם. אחר כך נשאלתי במפורש: מדוע היה צריך לחשוף את שם הרב שפגע. הרי הוא כבר מת. גם אם ישנה הצדקה לפרסם שמות של פוגעים בכדי שניתן יהיה להיזהר מהם (ראו בקישור הבא: http://www.besheket.com/shame.aspx?cookieCheck=true), איזו הצדקה יש לפרסם את שמותיהם של המתים?
לטעמי, חשוב מאד לפרסם שמות של פוגעים מינית, גם לאחר מותם, שכן בפרסום שמותיהם של המתים יש גורם מרתיע.
לתוקפים מינית, בשונה מעבריינים אחרים, חשוב להצטייר כאנשים נורמטיביים. התקיפה נעשית תמיד במחשכים, בעוד שכלפי חוץ התוקף מציג את עצמו כאדם הגון, אפילו צדיק, כפי שיכולתם לראות ב"קיר הבושה" (בקישור). במסכת אבות (פרק ד, משנה כח) אמרו חז"ל שבסופו של דבר מי שלא נתן את הדין בעולם הזה יתן את הדין בעולם הבא: "ודע, שהכול בא לחשבון.  ואל יבטיחך יצרך, שהשאול בית מנוס--שעל כורחך אתה נוצר, ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא". ובכל זאת, תוקפים מינית דואגים מאד למעמדם בעולם הזה תוך שהם שוכחים את אותו דין של הקב"ה בעולם הבא. איך מרתיעים אנשים כאלו? הענישה של המדינה בהליך הפלילי מגיעה באופן כללי ל3%. הפשיעה ברובה הגדול אינה מדווחת, וזו המדווחת אינה מגיעה לכלל הרשעה. באשר לתקיפות מיניות, כאן המצב קשה יותר. אחוז ההרשעות המוביל לעונש של כלא מגיע ל1%. ברור שהחשש לתת את הדין על מעשה התקיפה הוא נמוך מכדי להרתיע. מה בכל זאת עשוי להרתיע אנשים כאלו?
ייתכן שהסיכוי שהאדם ייזכר לדיראון עולם בציבור, לא בעולם הבא שבעיני התוקף הוא בלתי מוחשי לחלוטין, אלא כאן בעולם הזה, הסיכוי לכך עשוי להרתיע במשהו. ראש אולפנה שנפטר זה מכבר, ידוע ברחבי המגזר הדתי כמי שפגע בבנות במוסדות שאותם ניהל. בחייו הוא זכה לכבוד מסוים, כראש אולפנה, אך מה נותר לו מכל זה? אבות שפגעו מינית בבנותיהם, והבנות מעבירות מדור לדור שהאב התעלל בהן, מהי המורשה שאב כזה משאיר? מי ירצה לספר שהוא מצאצאיו?
בדרך כלל, כאשר התוקף בחיים, הוא עושה כל שביכולתו כדי להשתיק את הנפגעות והנפגעים, שלא יספרו. הוא מאיים עליהם, משחד אותם, מפיץ אודותם שקרים ועוד. מאחר שגם ללא המאמצים האלה של התוקף הנפגעים מוחלשים מאד, רבים הסיכויים שהמאמץ להשתיק יצלח. כאשר התוקף מת, אף אחד לא לוקח לעצמו את התפקיד הבזוי להגן על "שמו הטוב". לאט לאט הדברים מתגלים, ומתפרסמים במעגלים רחבים.
על התוקף להיות מודע לכך שגם אם יצליח להשתיק את כל הנפגעים, גם אם תחול התיישנות על פשעיו, גם אם ההליך הפלילי הבלתי יעיל לא יצליח להרשיע אותו, בסופו של דבר רבים יהיו אלו שידעו על מעשי התקיפה המינית. הוא לא יישאר כאן לנצח בכדי למנוע את פרסום הדברים.
לכן, אולי כדאי לו עצמו לפרסם את הדברים כפי שהם, ולעבור מן העולם כשהוא נתפס כמי שלפחות ניסה לכפר על מה שעשה.
שלכם

אודי

יום רביעי, 5 ביוני 2013

אין בור ירא חטא

בס"ד                                                                    כז סיון, תשע"ג

הדס שטייף כתבה היום בעמוד הפייסבוק שלה:
"צעירה, היום בת 19, נאנסה בהיותה בת 13בידי ארבעה צעירים פלסטינים, תושבי מחנה הפליטים שוועפט. זה קרה בעת שפסעה ברגל אל ביתה הממוקם בישוב סמוך למחסום חיז'מה. הארבעה הורשעו ונכלאו.
שלשום בבוקר התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,שדן בערעורה של הצעירה על החלטת משרד הביטחון שלא להכיר בה כנפגעת פעולת איבה כפי שהיא דורשת .
במהלך הדיון ניסתה עורכת דינה של הצעירה רוני סדובניק, לשכנע את שופטי ההרכב ,בראשם השופט בדימוס ניסים ישעיה, כי ישנם מקרי אונס שנסיבותיהם מצדיקים הכרה כאירוע פעולות איבה.
ואז, טוענת עורכת הדין סדובניק, כשניסתה לשכנע את השופטים שהנאנסת נאנסה כי היא יהודיה, אמר השופט ניסים ישעיה בקול "יש בנות שנהנות מאונס".
באולם השתרר שקט, ותדהמה. הנאנסת נסערה ונפגעה מאוד. שני חבריו להרכב, ניסו להרגיע את הרוחות ולגמד את המשפט.
מהנהלת בתי המשפט נמסר בתגובה כי בלהט הדיון נאמרו דברים ברוח זו. וכי לא הייתה בהם כוונה לפגוע או לזלזל חלילה בנפגעות מעשה אונס. השופט מתנצל על הדברים. הנהלת בתי המשפט תבחן את המקרה. והשופט בדימוס יזומן לבירור בימים הקרובים.

שתי נקודות, הקשורות להשכלה של  השופטים:
ראשית, קיים מרכיב מביך של בורות וקהות בתפיסה של השופט המדובר. אתה לא מצפה משופט לאמץ תפיסת עולם כזו. לחילופין, אתה לא מצפה ממי שזו היא תפיסת עולמו להיות שופט. לתת לשופט שכל הכשרתו מתמצה בשלוש שנות לימוד של משפטים לשפוט עברייני אונס זה בערך כמו לתת למתמחה לרפואה לנתח ניתוח לב פתוח. מרופאים אנחנו דורשים התמחות ספציפית בתחום שבו הם מתעתדים לטפל. גם משופטים יש לדרוש התמחות כזו. על המערכת המשפטית ליצור מערכת התמחות כזו, לטובת הצדק, וגם לטובת האופן שבו היא מצטיירת בעיני הציבור.
נקודה שנייה קשורה להיבטים משפטיים של תפיסת האונס, שלפחות אותם הייתי מצפה משופט לדעת. בפברואר 2001 הרשיע בית הדין הפלילי הבינלאומי לעניין יוגוסלביה שלושה חיילים סרבים באשמת מעשי אונס, שיעבוד ועינוי של נשים מוסלמיות בשנת 1992, במהלך המלחמה בין הסרבים למוסלמים. בכך, יצר בית-הדין נורמה משפטית בינלאומית כי אונס הוא אמצעי כוחני ואכזרי של שליטה פוליטית-חברתית גברית הנורמה מיישמת את ההבנה ההומאנית של 50 השנים האחרונות, שמצאה את ביטויה הראשון בספרות הפמיניסטית.
סעיף 7 לאמנת רומא (המהווה את חוקת בית הדין הפלילי הבינלאומי), שנחתמה בשנת 1998 – הקובע את מרכיבי העבירה של פשע נגד האנושות, כאשר הם מתבצעים כחלק ממתקפה נרחבת או שיטתית המכוונת נגד אוכלוסייה אזרחית, מתוך ידיעה – מונה גם, בס”ק 7g: ”  אונס, עבדות מינית, זנות, הריון כפוי, עיקור כפוי, או כל צורה אחרת של אלימות מינית בעוצמה דומה”. סעיף 8 מונה תופעות אלה כאשר הוא דן בפשעי מלחמה.
אמנם אונס קבוצתי שלא מטעם מדינה אינו מוגדר כפשע מלחמה, אבל ברור שהמשפט הבינלאומי מבין שאונס הוא סוג של אלימות הננקט במסגרת פעולות לחימה, כאמצעי לשליטה אלימה בנשות האויב. מה יותר פשוט מאשר להכיר באונס קבוצתי שנעשה על ידי קבוצה המייצרת טרור נגד ישראלים כפעולת איבה? ההכרה הזו אמורה להיות פועל יוצא של ההשכלה המשפטית של השופטים וההשכלה הבטחונית של אנשי משרד הביטחון. זו לא אמורה להיות תוצאה של היענות לדרישת עורכת הדין של הקרבן (אגב, אני מזמין אתכם לקרוא את המניפיסט של רוני סידובניק, באתר שלי "פגיעות מיניות, פוקחים עיניים" - http://ercheiadam.wordpress.com/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9).
הרושם הוא שסקטורים שלמים  בחברה הישראלית חיים ברמה כזו של חוסר ידע שאינה מאפשרת להם למלא את תפקידם ברמה הבסיסית הנדרשת. נדמה לי שנדרשת רפורמה שתחייב את הסקטורים הללו ברכישת הידע המעודכן בנושאים שבהם הם אמורים לטפל. עד שזה יקרה, נקרא כל פעם בחדשות על מעשה טיפשות נוסף שגרם לנאנסת טראומה נוספת מעבר לזו שכבר חוותה.
שלכם
אודי