יום שלישי, 24 בדצמבר 2013

אונס ופגיעות מיניות בבתי הספר

אונס הילדה: מצעד נערים בחדרי החקירות
פרשת האונס הקבוצתי של בת ה-12: לאורך כל היום נמשך במרחב דן מצעד החשודים, ומספר העצורים הגיע כבר ל-13. החוקרים נאלצים להתמודד גם עם ההורים שמתקשים לשמוע את ההאשמות החמורות. המשטרה: זה לא הסוף.

בס"ד                                                                     כא בטבת תשע"ד

כרגיל, ההורים של האנסים יטענו שמדובר בבני טובים, שזה היה משחק ילדים, אולי יטענו שזה היה בהסכמה, יטילו את האשמה על הנאנסת. אנחנו מכירים את מודל התגובה של האנס המצוי.
בסקירת ספרות בנושא, שעליה מתבסס גם חוזר מנכ"ל משרד החינוך נכתב:  
עד לאחרונה לא היה הרבה מחקר בנושא, משנות ה-70 של המאה ה-20, החלו פרסומים על מתבגרים תוקפים מינית, ומשנות ה90 הופיעו תיאורים על ילדים  מתחת לגיל 12 התוקפים מינית. בארה"ב אחוז הקטינים הפוגעים מינית מכלל הפוגעים הינו 20%. כ - 50% מבין המבוגרים הפוגעים מינית מדווחים על כך שהחלו בפגיעה כבר במהלך גיל ההתבגרות. נתון זה מצביע על כך שלהתנהגויות של פגיעה מינית מועד התחלה מוקדם. מעבר לכך, בני נוער מהווים כ 60% מקרב מבצעי עבירות מיניות בילדים מתחת לגיל 12. נתון מזעזע מורה כי בממוצע, קטין אשר מתחיל בפגיעה בגילאים הצעירים עלול לבצע מעל ל 380 פגיעות במהלך חייו.
עבודות בקרב עברייני מין מבוגרים הראו שרובם מדווחים שהם החלו לפגוע לפני גיל 18. ההערכה הינה שעד חמישית  ממקרי האונס, וכמחצית מפגיעות מיניות בילדים נעשות ע"י קטינים. רוב בני הנוער הפוגעים מינית מתחילים לפגוע לפני גיל 15, וזה לא נדיר לפני גיל 12. בעבודה של Ryan G. משנת 1991, שסקרה בסיס נתונים של 1600 פוגעים בארה"ב, נמצא שיותר מ 60% מהפגיעות היו כרוכות בחדירה (!) במחקר זה  42% מן הפוגעים מבינים מין כדרך לחוש שליטה, כוח, לפגוע, להעניש, או לבטא כעס.
התפיסה החברתית לתופעה מאופיינת בפיצול בין ההכחשה שילדים יכולים לפגוע מינית ושמדובר בצורך טבעי וסקרנות להתנסות ועד ההבנה שכל ילד פוגע הוא עבריין מין, ומתן התייחסות טיפולית בדומה למבוגרים  Rasmussen L, 2005) (Miccio-Fonseca LC&.
עד כאן סקירת הספרות הקצרה. כאמור, על הסקירה הזו מתבססות הוראות חוזר מנכ"ל בנושא פגיעות מיניות המתרחשות בבית הספר. אלא שהחוזר הזה "נחמד מדי". ככל הנראה בסופו של דבר הגישה האנכרוניסטית  הרואה בעבירות מין של ילדים "משחק ילדים" חלחלה אליו.
התייחסתי בהזדמנות אחרת לטענה: "הוא רק ילד", אבל נראה לי שצריך לומר זאת שוב. כאשר מדברים על ענישה, יש הגיון בטענה הזו. אתה לא יכול להעניש ילד כמו שאתה מעניש מבוגר. פדופילים מבוגרים נכנסים לכלא, לפחות מבחינת החוק היבש. ילדים לא. אבל אנחנו לא מדברים על ענישה. אנחנו מדברים על מוגנות. בהקשר של מוגנות, ילד שעתיד לפגוע מאות פעמים הוא מפגע. אין מנוס מלשים אותו תחת השגחה, של הורים, מורים, משגיחים שכירים, במשך 24 שעות ביממהכל רגע שהילד הזה אינו מושגח זוהי הזנחה פושעת, של הוריו, ושל הורי הילדים שבסביבתו. אתם לא שולחים את הילדים לבקר ילד החולה במחלה מידבקת. לא מפני שהילד החולה אשם, אלא מפני שמחלתו מידבקת. כך גם כאן. אין שום דרך אחרת להגן על הילדים. אנא שמרו על ילדיכם.
יותר מכך. כאשר ילד נפגע מינית, כל מפגש עם הפוגע משחזר אצלו את הטראומה. הנפגעת לא אמורה לראות את האנסים יותר. חד משמעית, אין להם מה לחפש שוב באותו בית ספר, ולמעשה באותו אזור בו חיה הנפגעת. אין שום אפשרות לעשות "הנחות" במרכיב הזה. על הורים לילדים עברייני מין להבין שזהו חלק מהמחיר שעליהם לשלם. במציאות הם כמובן לא יבינו זאת, שכן בדרך כלל המצע לגידולו של ילד עבריין מין היא המשפחה. לכן על הרשויות להבהיר להם את הנקודה הזו חד משמעית. בהקשר הזה הנחמדות, או מצג השווא כאילו עבריין מין ניתן לריפוי מוחלט היא אסון.
הוראות חוזר מנכ"ל נותנות משקל יתר לשיקול הדעת של הצוות החינוכי של בית הספר שבו אירעה הפגיעה המינית. צריך לזכור, צוות בית הספר מונע בדרך כלל מהרבה אינטרסים זרים. השאיפה ל"שקט תעשייתי" פועלת בכוח בכדי להשתיק תלונות על פגיעות מיניות בבית הספר. משפחות הפוגעים הן בדרך כלל משפחות כוחניות, אשר צוות בית הספר מעדיף שלא להתעמת איתן. כך קורה בסופו של דבר שמי שתשלם את המחיר היא בדרך כלל הנפגעת.
לכן על ההנחיות לבוא מלמעלה, ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים:
א.      עברייני המין יעזבו את בית הספר, ויעברו תהליך של שיקום, שבעקבותיו ניתן יהיה לקוות שהמספר הממוצע של 380 פגיעות במהלך החיים יקטן.
ב.      המעשה יוקע באופן חד משמעי בפני כל תלמידי בית הספר. במהלך ההוקעה תודגש אחריותם של העבריינים למעשה.
ג.       משרד החינוך ימנה צוות משפטי שתפקידו יהיה להתמודד עם המשפחות של עברייני מין שהוקעו מן המערכת.
כמובן, יש מקום להצעות נוספות, בתנאי שיש נכונות להביט על המציאות הקשה של עבריינות מינית של ילדים כפי שהיא.
שלכם

אודי

יום חמישי, 19 בדצמבר 2013

וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל

בס"ד                                                                         טו בטבת, תשע"ד
היום, יום לאחר גזר דינו, הרב אלון העביר שיעור בירושלים.
מיהם התלמידים? אני יכול לשער שמדובר בחסידים שוטים.
מה המחיר שהם משלמים על שמיעת הרב אלון?
את המחיר נוקבת המשנה במסכת אבות (פרק א' משנה יא):
"אבטליון אומר, חכמים היזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותיגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל".
כאשר אומרי התורה מתחייבים חובת גלות, זה גורר בעקבותיו "מיתה" רוחנית של תלמידיהם.
חובת גלות היא תוצאה של דעות מוטעות. כך כותב הרב חרל"פ בספרו מי מרום על מסכת אבות:
"הדעות הישרות הן בחינת "ארץ ישראל" – ארץ נושבת. והדעת הבלתי ישרות הן בחינת גלות... וכיוון שדעות בלתי ישרות הן מבחינת הגלות, הרי הן מושכות אותו באמת אל הגלות, לצאת מן הארץ הנושבת, ארץ ישראל, ולגלות לארצות שאר העמים".
במקרה הזה הקשר בין הדעות הנותנות לגיטימציה לעבריין מין ללמד תורה לבין גלות הוא קשר ישיר. הרמב"ן בסוף פרשת אחרי מות כותב:
"החמיר הכתוב בעריות בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא הנפשות העושות ...לכך אמר (להלן כ כב) ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ ...והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי עבודה זרה ומגלים עריות".
כאשר רבנים ומורים פוגעים מינית, או מצדיקים פגיעות מיניות, הם מתחייבים אפוא "חובת גלות". מי שרוצה דוגמה מהתקופה האחרונה יכול לראות את הסרטון הבא, על  מסעותיו_של הרב ברלנד ברחבי העולם.
התורה הנלמדת ממי שנתחייבו חובת גלות אינה תורת חיים, אלא "סם המוות", כפי שמכנה הגמרא במסכת קידושין את תורתו של מי שלא זכה.
ביצירת תלמידים מעוותים מסוג זה "נמצא שם שמים מתחלל". כך אומרת הגמרא במסכת יומא (פו, א):
"איך הוא חילול השם? ... אביי אמר, כדתניא: ואהבת  את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר (ישעיהו מט, ג) 'ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר'. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר (יחזקאל לו, כ):  וַיָּבוֹאו אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁם וַיְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי בֶּאֱמֹר לָהֶם עַם יְהוָה אֵלֶּה וּמֵאַרְצוֹ יָצָאוּ".

שלכם

אודי

יום שני, 16 בדצמבר 2013

השתקה של פגיעות מיניות בשרות חזון הגאולה

בס"ד                                                         יד בטבת, תשע"ד

היום תקף הרב צבי טאו בחריפות את מפלגת "הבית היהודי" (http://www.kipa.co.il/now/54679.html#.Uq8ljZneerk.facebook). למה זה קשור לבלוג שלי? תכף אסביר.
משפט אחד חריף שאמר, צד את עיני. "זה כבר עובר כל גבול של פרופורציה 'כי החיצונים אינם נותנים מאומה למורינו יראי ד', וזהו לטובה' זה טוב שהם לא נותנים, 'כי אם היו נותנים, היו משעבדים אותם תחת ידיהם וזה לא יתכן' כמו שאומר הרב". חלקכם לא שם לב למשפט הזה, מפני שהוא משתמש במונחים משפת הקבלה והחסידות. הביטוי "חיצוניים" בשפת החסידות משמעותו כוחות הנאבקים נגד כוחות הקדושה, כאשר הם עצמם נמצאים מחוץ לעולם הזה. במשפט שאמר הרב טאו עם ישראל שוסע לשני חלקים. האחד הוא "יראי ה'", כלומר "אנשי שלומינו". השני הוא "החיצוניים", כלומר השאר.
כזכור, היה הרב טאו בין חותמי מכתב הרבנים לנשיא לשעבר משה קצב, שהורשע במעשי אונס ועוד (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4033057,00.html). מה היה המניע לכתיבת המכתב? ניתן ללמוד על כך ממשפט הפתיחה שלו בן חמש המלים:  "לכבוד נשיאה לשעבר של מדינתנו". נושא משרת הנשיא הוא סמל ל"אתחלתא דגאולה", מעין מלך. ביטול הסמל כמוהו כפגיעה בגאולה עצמה, והסגתה לאחור. נכון, באופן פרטי הנשיא קצב עשה את המעשים החמורים ביותר. אך הנשיא אינו אדם פרטי. בעצם קיומו הוא מסמל את "מלכות ישראל" בעת החדשה. פגיעה בסמל זה אינה מתקבלת כלל על הדעת, לשיטתו של הרב טאו.
מנגד, בית המשפט שיצא להגנת העשוקות, נתפס בעיניו כמי שמעז להחליף את הסנהדרין. מעצם ההגדרה הזו הוא מוגדר כשקרי, ועל כן נכתב למשה קצב בהמשך המכתב האמור: "אל תירא ואל תחת, כי האמת תורֶה דרכה, וגם אם תתמהמה, בוא תבוא, וייכלמו כל רודפי שקר"...
התקשורת, על אף שלאמתו של דבר יצאה אף היא להגנת העשוקות, נחשבת בעיני הרב טאו כשותפה לפשע, בכך שסייעה להוריד את הנשיא מגדולתו. על כן ממשיך המכתב:
"כל העם היושב בציון נאנח ונאנק תחת עול המדיה המרעיל את חיינו, מצפה להשבת הטהרה לחיינו הציבוריים, ומייחל ליום שיוסר העוול ויאיר אור האמת והצדק - ואז רבים רבים יגאלו וישמחו איתך".
"כל העם היושב בציון" הוא כמובן אנשי שלומנו. גם נושא הגאולה כבר נזכר כאן במפורש.
בסיום המכתב מדגישים הרבנים כי יחסם לנשיא לשעבר לא השתנה בעקבות מעשי האונס שלו, וחותמים ב"כבוד רב ובהערכה רבה - כאז כן עתה"
כותבת לי נפגעת שחוותה את החוויה הקשה של השתקת פגיעות מיניות במגזר הדתי בשרות חזון הגאולה:
"אצל רבנים מסוימים, יש זהות כמעט מוחלטת בין התקדמות מהלך הגאולה ובין שמירה על הציבור שנחשב כממשיכו של הרב צבי יהודה זצ"ל, כי הציבור הזה 'הוא הוא המגלם את המהלך ומוביל אותו', זו עמדה שמקובלת בעיקר בחוגים של ישיבת הר המור ובסביבתו של הרב צבי טאו, אך לא רק אצלם. אצל חלק מהרבנים התגבשה עמדה נוספת, שנוגדת את המוסר ואת ההלכה: על פי העמדה הזאת, חשיפת האמת פוגעת במהלך הגאולה. לא פחות. ולתופעה הזאת יש משמעות שחורגת הרבה מעבר לנושא הספציפי של פגיעות מיניות. התפתחה כאן 'תורה' שמוכנה להקריב על מזבחה את הנפגעים, בלי להניד עפעף, כאשר הכחשה ואף תקיפה של הקורבנות מוגדרות כ'מצוה'".
רש"ר הירש יסד בזמנו זרם דתי שהמוטו שלו היה "תורה עם דרך ארץ", אולם דומני שמעולם לא התיימר שום זרם ביהדות ללכת בכיוון נגדי - 'תורה ללא דרך ארץ'. הרב קוק חזה את האפשרות שזרם כזה יקום בסופו של דבר, ועל כן, בספרו אורות הקודש (ראש דבר, יא) הוא כותב:
"אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצויר יראת שמים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא, יראת שמים כזאת היא יראה פסולה.
יראת שמים המשתיקה תלונות על פגיעות מיניות היא יראת שמים ללא דרך ארץ. אם הביטוי בו השתמש הרב טאו היום - "מורינו יראי ה'", מכוון לאותה יראת שמים הדורסת את הנפגעות, הרי שיראת שמים כזו, לדברי הרב קוק, היא יראה פסולה.
שלכם

אודי

יום ראשון, 1 בדצמבר 2013

"רבת את ריבם, נקמת את נקמתם"

בס"ד                                                                          נר חמישי של חנוכה תשע"ד

בתפילת "על הניסים" אנחנו מודים בין השאר על הנקמה שנקם ה' ביוונים.
אם שבנה נפגע מינית, פרסמה בכאבה את סדרת האיחולים הבאה:
"מאחלת לכם את כל הגהינום שבעולם. הלוואי שבורא עולם לא ייתן לכם יום שקט אחד בחיים, ואם אדע שאנסו את בנותיכם, אשמח, ואם הייתי יודעת שערבים בתרו את גופותיכם הייתי שמחה...
מאחלת לכם את כל הרע שבעולם, רשעים, בני בלייעל... אתם וכל הסביבה שטייחה את מעשי העוולה שלכם"...
למי שקורא את מה שהבן עבר, את מה שהמשפחה עברה ועוברת, קל להבין את משאלות לבה של האם. ובכל זאת, ג'ודית הרמן (טראומה והחלמה) רואה בפנטסיית הנקמה שחווים נפגעים משאלת לב בוסרית. מסתבר שהנקמה עצמה, אף אם היא מתבצעת בפועל, לדוגמה על ידי וותיקי קרבות שבצעו מעשי זוועה, אינה משחררת מן הטראומה. למעשה פנטסיית הנקמה היא חלק מהבעיה, חלק מהטראומה עצמה.
להתייחסות של היהדות לנקמה פנים שונות. מחד אוסרת התורה פעולות המונעות מנקמה. כך כותב ספר החינוך (פרשת קדושים):
"המצוה הרמ"א - שלא לנקום. כלומר, שמנע אותנו מלקחת נקמה מישראל. העניין הוא, כגון ישראל שהרע או צער לחברו באחד מכל הדברים, ונוהג רב בני אדם שבעולם הוא שלא יסורו מלחפש אחרי מי שהרע להן, עד שיגמלוהו כמעשהו הרע או יכאיבוהו כמו שהכאיבם. ומזה העניין (=מן המנהג הרווח לנקום) מנענו השם יתברך באמרו (ויקרא יט יח) 'לא תקום'".
מאידך, במסכת ברכות אמרו: "גדולה נקמה", כלומר, ערך גדול יש לנקמה. בהתאם לכך אנו מודים לה' בתפילת על הנסים, שנקם את נקמתנו מן היוונים.
מה אם כן יחסנו לנקמה ומה ניתן ללמוד מכאן על הנקמה בעברייני מין?
ובכן, הנקמה ברשע מבטאת בעצם קיומה את הצדק הא-לוהי. מבחינה זו היא בהחלט ראויה.
הנקמה גם הופכת את העולם למקום טוב יותר, מתוקן יותר, מעצם היותו מקום המשבר זרוע רשעים.
ברם עשיית הנקמה מתוך נאמנות לשני הערכים הללו מחייבת הסתכלות רחבה, מבט מנקודת הראות של האל. אפשר שאת הנקמה יבצע אדם, אך הנקמה עצמה היא נקמת ה', והיא משתלבת באופן שבו ה' מתכנן את התהליך של תיקון העולם. ה' ציווה את משה לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים אך הנקמה הייתה נקמת ה'. התביעה לנקמה בתוקפים נעשית ראויה דווקא כאשר היא משתלבת במגמה הזו. כך, במקום להיות חלק מן הטראומה, שאיפת הנקמה הראויה הופכת להיות חלק מתהליך הריפוי :
"במשך תהליך האבלות, על הנפגע להשלים עם חוסר האפשרות לקחת נקם. כאשר הוא נותן פורקן לזעמו בתנאים בטוחים, משתנה קצפו חסר האונים לאט לאט ונהפך לצורת כעס חזקה ומספקת יותר – 'חרון מוסרי'. התמורה הזו מאפשרת לנפגע להיחלץ מן הכלא של פנטסיית הנקם שבו הוא שרוי לבדו עם מענהו. המוותר על פנטסיית הנקם אינו מוותר על בקשת הצדק; אדרבה, הוא פותח בתהליך של הצטרפות אל אחרים, לשם החזקת המענה אחרי לפשעיו" (הרמן).
כמו בתחומים אחרים, כאשר אנחנו משתלבים באופן שבו ה' מנהל את העולם, אנחנו מתחילים לחיות בהרמוניה עם הסובב אותנו, ובמידה רבה יוצאים ממלכודת הבדידות שיוצרת הפגיעה, לחיבור עם לוחמי צדק נוספים.

חנוכה שמח!
שלכם
אודי