יום רביעי, 2 במאי 2018

מכתב גלוי

בס"ד                                                                                                        לג בעומר, תשע"ח

המכתב המצורף הוא של הרב אליהו האיתן.

אני מפרסם אותו כלשונו.

בס"ד י"ז באייר תשע"ח
לכבוד הרב.. והרבנית... שי'.
בימים האחרונים נחשפתי להתעוררות מחדש ברשתות החברתיות, של הפרשה עימה אתם מתמודדים כחמש עשרה שנה.
אני כותב אליכם מייל זה כדי לחזק ולעודד אתכם וכיון שאין לי פייסבוק ואיני בקי בכתיבה ברשתות החברתיות, אתם רשאים גם לפרסמו היכן שאתם חושבים לנכון שזה יכול לעזור.
יש מקום וצורך להיכנס לעובי הקורה ולבדוק כיצד קרה שטענות חמורות, חוזרות ונשנות, שאתם טוענים - נדחות שוב ושוב על ידי רבנים וגופים שונים, ועדיין לא נעשתה בדיקה משמעותית של המציאות.
כיון שמתוך דיבורים עם הרבה אנשים על הנושא ראיתי שחלק גדול מאוד מהציבור כלל לא מכיר את הדברים, וניזון משמועות והשערות - אני רוצה לציין כמה נקודות משמעותיות, ולהוסיף כמה תשובות לשאלות שנשמעות מידי פעם, ממי שכן מתחיל לעסוק בדברים, ואם זה יעזור לכך שעוד מישהו יתייחס אחרת אליכם – והיה זה שכרי.
ראשית כמה נקודות להקדמה :
1. הדברים שאני כותב הם על סמך מסמכים רשמיים, הקלטות ועדויות ששמעתי בעצמי.
2. הסיפור הזה מורכב ומפותל, רגיש וטעון, ולכן ישנה נטייה נפוצה לבנות עמדה על סמך חלקי אינפורמציה, שמועות והשערות.
3. ישנו חשש שאם הדברים יתבררו, עלול להיות שבר רוחני בציבור תלמידיו של הרב אבינר, ולכן יש המעדיפים להשתיק את כל הענין. אז אני מדגיש שאין כוונתי כאן לדון ברב אבינר, בתורתו ובזכויותיו באופן כללי. ראשית, אני מכיר את דל ערכי להתיימר לכך, ושנית זה כלל לא הנושא או הענין. אני חושב שבדבר הזה כיוון שהפגיעה במתלוננים נגד הרב אבינר היתה ציבורית מאוד, נדרש תיקון ציבורי, ולשם אני פונה. אני מרגיש שאני לא יכול יותר לשתוק, ולאחר כל הנסיונות שלי לפעול בצינורות אחרים, שלא צלחו, אני מבקש להשמיע את קולי במקום בו נשמעים כל הזמן הקולות ההפוכים.
4. אני לא בא להחליף את הבירור הרציני שצריך להיעשות על ידי מי שראוי לעסוק בכך - מה הן ההשלכות של הדברים שקרו וקורים. אני בא רק ליידע את הציבור כדי שכל אחד יוכל לקבל החלטה אישית כיצד הוא מתנהל לאור הדברים ואם הדברים יסייעו לכך שיהיה מי שייקח על עצמו ללבן את הנושא – אשמח לעזור.
5. אני מתנצל על אריכות הדברים, אבל תדעו שזה ממש בקיצור, ויש עוד הרבה מה להאריך בכל נקודה.
6. אכתוב את הדברים בגוף שלישי, עליהם ולא אליהם, על מנת להקל על הכתיבה והקריאה.

7. כל מי שירצה להגיב או לשאול –
אפשר במייל - haeitan@gmail.com
ואפשר בטלפון - 052-3545138.
8. אני סוחב את הדברים בליבי כבר תקופה ארוכה מאוד, וההחלטה לכתוב מלווה אצלי בחשש כבד ובתפילה גדולה לבורא עולם 'שלא תצא תקלה תחת ידי'.
ועכשיו לגופו של ענין:
ישנו בלבול גדול בציבור בין שני נושאים שונים (שאולי הם קשורים זה לזה), אחד זה הנושא של "הכתבה" והאם היתה פגיעה או לא היתה פגיעה בנשים. והנושא השני זה הנושא של הטענות על הכשלה בהלכות נידה. מקווה שאצליח להבהיר את הדברים.
1. לגבי "הכתבה" והטענות על הטרדה.
א. לא ראיתי בשום מקום הכחשה מלווה בראיות של הטענות שהעלו בזמנו שתי הנשים כלפי הרב אבינר בכתבתו של קלמן ליבסקינד מחשוון תשס"ג, וגם לא בדיונים שהיו מול טענות הנשים בבית הדין הרבני הממלכתי. אדרבה - רוב ההאשמות מגובות בהקלטות או בהודאה מפורשת של הרב.
הדיון בבית הדין הממלכתי שעסק בנושא היה בעיקר על השאלה האם יש בדברים אלו בעיה או לא.
ב. יש לי תמיהה גדולה על החלטת הדיינים לאמץ דוקא את עמדת הרב אבינר, שלא היה פסול בדברים שנעשו, שלענ"ד היא נוגדת וסותרת בתכלית הניגוד את כל דבריו, ספריו ושיעוריו בנושאי צניעות ומלבד זאת הנשים עצמן טענו שזה פגע בהן, אז גם אם כוונתו של הרב היתה לטובתן, זה לא מה שקרה בפועל, ולענ"ד גם במקרה כזה הרב צריך להתנצל. אז איך קרה כאן שדוקא הנפגעות הפכו בציבור ל'פושעות' ו'משוגעות', ש'מעלילות עלילות שוא על צדיק'?
ג. מיד עם פרסום הכתבה יצאו מכתבים נגדן, בביטויים קשים ובוטים, בחתימת עשרות רבות של רבנים. מהמודעות היה משמע שנעשה בירור בנושא והדברים של הנפגעות הם חסרי שחר. הציבור שראה את המודעות הבין שכל הרבנים החתומים יודעים שהדברים לא נכונים ולכן אין מה לדבר על מחשבה שאולי זה לא כך. הרי לא יכול להיות שכל הרבנים שיצאו להגנתו טועים.
לאחר שנחשפתי לעומק הדברים ביררתי את הענין הזה וגיליתי שזה לא ממש כך. חלק מהרבנים שהיו רשומים על עצומות התמיכה בו הסתמכו על רבנים אחרים, והם על אחרים, עד שבעצם רבנים בודדים טענו שהם ביררו. הדבר שהפליא אותי ביותר הוא שהנשים טענו שאיתן אף אחד מהרבנים הללו לא דיבר, כך שגם כלפי אותם אלה שכן טוענים שעשו בירור נשאלת השאלה - איך ניתן לברר בלי לפנות לצד הטוען? ואיך ניתן לטעון שיש כאן עלילה אם כמעט הכל מתועד ומגובה?
ד. עד היום לא תוקן העוול הזה, והנשים ובני משפחתן ספגו פגיעה אישית וכלכלית. האם כבוד תלמידי חכמים תופס רק כלפי צד אחד? האם כבודו של הרב... , ת"ח גדול שכתב עשרות חיבורים תורניים, לא מחייב התייחסות עניינית לנושא?
האם הרבנית... וחברתה אינן בני אדם שמגיע להם שישמעו את קולם? כל מי שקצת עוסק בפגיעות מהסוג הזה הרי יודע שמדובר כאן בדיני נפשות! וגם אם הן טעו בקשר לכוונותיו של הרב אבינר, בפועל הן נפגעו ואי אפשר לומר לאדם שנפגע שהוא אשם. אפשר להסביר להן, לנסות לפייס אותן, אבל לתקוף אותן שוב ושוב?!
ה. אני יודע שיש טענות כלפיהן על כך שהן פנו לעיתון, אבל אני גם יודע כמה פניות היו מצידן קודם לרבנים שונים - ולא זכו ליחס נכון, עד שהן הרגישו שאין להן ברירה. וגם אם בכל זאת זו היתה טעות - זה לא הופך אותן למעלילות ומשוגעות!
הגיע הזמן שהרבנים יטהרו את שמן!!
2. לגבי הטענות על הכשלה בהלכות נידה
א. ישנו פסק של בית דין שמונה מטעם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שאוסר על הרב אבינר להורות בכל ענייני נשים. הפסק ניתן על סמך בדיקה של בית הדין, ועל סמך עדויות רבות שהם שמעו ואספו. משום מה פסק זה לא הובא לידיעת הציבור, והציבור עדיין שואל, והרב עדיין עונה. אז יכול מישהו לבוא ולומר אני סומך על הרב אבינר יותר מאשר על בית הדין - אולי זו זכותו, אבל לפחות שהציבור ידע את הדברים ויוכל להחליט האם הוא רוצה להמשיך לשאול.
ב. ישנו גם פסק של בית הדין האזורי, שגם הוא מורה לו לא לפסוק בהלכות אלו, ואני קצת תמה כיצד הוא מפר את הפסק הזה? אבל לא שאלתי את הרב אבינר על כך ולכן אני לא קובע בזה עמדה ברורה.
ג. ראיתי שיש המסתמכים על בדיקה שערך הרב יונתן אלרן בהשוואה של פסקים של רבנים שונים על אותם מראות דמים שהציג בפניהם הרב אלרן, והראה שיש מראות שהרב אבינר אסר ואחרים התירו.
חשוב שהציבור ישים לב שאין בבדיקה זו כל הוכחה נגד כל מה שנאמר עד כאן. לא היתה טענה על כך שהרב אבינר לא יודע לפסוק, או להחמיר יותר או פחות. הטענה היתה שבפועל הוא מכשיל זוגות באיסורי נידה ואת זה הרב יונתן לא בדק (דיברתי גם איתו), כיון שהוא לא עסק בכלל במראות ובעדויות שהובאו בפני הדיינים.
לדעתי דוקא בדיקה זו מגבירה את השאלה - הרי הרב אבינר יודע לפסוק, גם להחמיר, אז מדוע הוא התיר את כל מה שהתיר?
ד. אשריכם הרב והרבנית... שאתם לא מרפים מהדאגה למניעת הכשלת בני ובנות ישראל באיסורים חמורים, למרות הבזיונות והפגיעות שזה גורם לכם באופן אישי ומשפחתי. ואם אתם טועים ואין כאן הכשלה – איך זה שאין שום בירור שנעשה כדי להוכיח את זה? הרי לאור כל הנאמר לעיל נקודת המוצא כעת היא שאכן יש כאן בעיה קשה.
הבהרה נוספת.
ברור לי שיש מי שיגיד: "איך אתה כותב בלי לדבר עם הרב אבינר, אחרי שאתה בא בטענה כלפי הרבנים שכתבו בלי לדבר עם הנשים המתלוננות?"
תשובתי היא:
1. אני לא מרגיש ראוי לעשות את הבירור הזה מול הרב אבינר, ואני כותב את זה בפירוש, לעומת מה שהשתמע מהמכתבים של הרבנים שהם כן בדקו את הנושא, וכתבו את עמדתם על סמך בירור.
2. הזכרתי דברים שכבר נעשה בירור כלפיהם על ידי גדולים וטובים ממני.
3. השתדלתי מאוד לכתוב רק דברים שבדקתי את העובדות לגביהם.
4. אני לא מכנה את הרב אבינר בכינויים מבזים.
ואסיים שוב בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידי, ושה' יעזור לי שיהיו הדברים לתועלת.

אליהו האיתן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה