יום שלישי, 13 בינואר 2015

זה מדעי: התגובה שפורסמה על ידי משפחתה של ורד לב, שקרית

בס"ד                                                                                            כב טבת תשע"ה

תהליך השקר יוצר תגובות פסיכולוגיות המתבטאות במימוש לשוני שונה בשעת אמירת שקר.
ד"ר רקפת דלמון ערכה מחקר אודות האבחון הלשוני של שפת שקר. המחקר מסתמך על התיאוריה שהמשקר מרגיש לא נוח עם השקר שלו, הוא פוחד שיגלו, השקר הוא נגד החינוך שקיבל, ועוד.
דלמון (2004) מצאה 17 קריטריונים מבחינים שבאמצעותם ניתן לזהות שפת שקר. מתוכם 6 מבחינים ביותר. לא אלאה אתכם, ואשתמש רק באחד המבחנים המובהקים. על פי דלמון,
ניתן לזהות שקר על פי היחס בין פעלים בגוף ראשון לפעלים בגוף שלישי. בסיפור אמיתי 70% הם פעלים בגוף ראשון. בסיפור שקר 60% מהפעלים הם גוף שלישי.
הסיבה,
א. כשאני דובר בגוף שלישי אי אפשר לתפוס אותי, כי "הוא אמר לי".
ב. לדובר לא נעים לשקר, ולכן הוא משתמש בסגנון של הרחקת הדברים ממנו.
גרסת המשפחה של ורד לב שהתאבדה בעקבות התעללות בילדות פורסמה בפייסובק וברוטר, ואני רוצה לבחון, באמצעות הפרמטר הזה האם מדובר בגרסת אמת או בהכחשה שקרית.
הנה הדברים שהתפרסמו:
"מאשימים פה את ההורים שלי ואת אחי הגדול בזוועות בלי שום בושה על לא עוול בחפם, מפרסמים שמות מלאים וטלפונים בבית. אפילו כשדוחפים לכם את האמת בפרצוף זה לא משנה. רק שלא יבלבלו אתכם עם עובדות. מה לעשות, לא היה שום התעללות מינית בורד. בניגוד אליכם אני אומר את זה מתוך ידיעה. אבל למה שתאמינו לי? תקראו את המכתב שצירפתי שנכתב ע"י הפרקליטות ותראו בעצמכם. ורד טענה שהיא עברה איבחון למרות שאין שום תיעוד על כך. ורד טענה שהאבחון כלל בובות למרות שלא היה קיים בארץ שיטת איבחון כזו באותם שנים. ורד טענה שהיא סיפרה לפסיכולוגית שלה מגיל 16 על ההתעללות. הדבר נבדק מול אותה הפסיכולוגית ונשלל. שני ההורים שלי ואחי הגדול עברו פוליגרף משטרתי. נחשו מה? הם דוברי אמת. אני בטוח שיש לכם שלל תאוריות קונספרציה שיסבירו הכל... העיקר שלא לחבל באגנדה המאוד חשובה שלכם שבמקרה הזה עושה עוול עצום למשפחה. על תשכחו להביא להזכרה של ורד קילשונים ולפידים בוערים. וגם על תשכחו להלל את החבר ה"אהוב" יובל אלעזר שמימן לה במשך שנים סמים קשים מסוג אופיום והרואין והתייחס אליה בעלימות פיזית (הכל כתוב במכתבים של ורד ברשת). בנוסף הוא מנע עזרה מהמשפחה ולא הגיש כל עזרה מקצועית לורד בעצמו למרות שהוא ידע על ניסיונותה להתאבד. בלי בושה הוא מספר לעיתון (ידיעות) שורד הראתה לו את חבל התליה והסבירה לו מה היא מתכוונת לעשות איתו. אחרי ההתאבדות לקח 5 ימים עד שבעלת הבית בפורטוגל מצאה אותה והזעיקה את יובל. חבר מדהים.
הזיכרון המדומה של ורד צף בגואה. כמה שבועות לפני שנסעה לגואה נפגשנו, ורד סיפרה לי שהיא הולכת לנסות פטריות הזיה. אני יודע שורד באמת האמינה שהיא עברה התעללות. לכן פרופסור זומר איבחן שהיא סובלת מתסמינים של התעללות. אבל אפילו פרופסור זימר כותב בחוות הדעת שלו ש: "עושר הפרטים והזיכרונות שדווחו על ידי ורד אינו טיפוסי לגיל הצעיר בו התרחשו המעשים לטענת ורד..."
אני בטוח שהמכתב הזה לא יזיז לכם."
פעלים בגוף שלישי – מאשימים, מפרסמים, דוחפים, יבלבלו, היה, נכתב, טענה, עברה, טענה, כלל, היה, טענה, סיפרה, נבדק, נשלל, עברו, דוברי, יסבירו, עושה, מימן, התייחס, מנע, הגיש, ידע, מספר, הראתה, הסבירה, מתכוון, לקח, מצאה, הזעיקה, צף, נסעה, הולכת, האמינה, עברה, אבחן, סובלת, כותב, יזיז.
ס"ה 40 פעלים בגוף שלישי, ל-78.5% מסך הפעלים.
פעלים בגוף ראשון ושני – אומר. תאמינו, תקראו, צרפתי, תראו, בטוח, תשכחו, תישכחו, נפגשנו, יודע, בטוח.
סך הכול 11 פעלים בגוף ראשון ושני – 21.5%.

התוצאה: חד משמעית מדובר בטקסט שקרי!
עוד שימוש בדפוס הקלאסי של הכחשה ומזעור של עברייני מין ותומכיהם.
שלכם

אודי